Pomysł

Pomysł na kolejnym projekt fraktalny realizowany na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej zrodził się podczas organizacji tradycyjnego już wydarzenia popularno-naukowego Dzień Sierpińskiego na Politechnice Śląskiej, który odbył się już po raz trzeci w murach uczelni na cześć wybitnego polskiego matematyka - prof. Wacława Sierpińskiego. W roku 2016 wydarzenie zrzeszyło kilka tysięcy uczniów i studentów z całego kraju, gdyż wspólnymi siłami budowaliśmy szóstą iterację Dywanu Sierpińskiego w ramach międzynarodowego projektu Sierpinski Carpet Project. Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbył się finał polskiej edycji projektu.

W organizację poszczególnych wydarzeń w szkołach związanych z Dniem Sierpińskiego i Sierpiński Carpet Project było zaangażowanych wiele nauczycieli matematyki. Niektórzy z nich spotykali się na wykładach na Politechnice Śląskiej, organizowanym układaniu piątych iteracji Dywanu Sierpińskiego w ramach Sierpinski Carpet Project i wreszcie na finale polskiej edycji Sierpinski Carpet Project. Organizatorzy tej edycji wspólnie postanowili kontynuować wydarzenia popularno-naukowe skierowane do studentów Politechniki i uczniów szkół w Gliwicach i na Śląsku. Tak zrodził się pomysł na projekt zaFRAKTALuj się!

Zespół projektowy

Zespół projektu zaFRAKTALuj się! składa się z lidera projektu, współkoordynatora projektu oraz zespołu ambasadorów projektu z gliwickich szkół.

Liderem projektu jest dr hab. inż. Andrzej Katunin, pomysłodawca oraz główny realizator projektu. Na codzień wykłada na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Od ponad sześciu lat aktywnie zajmuje się popularyzacją nauki, uczestnicząc w wydarzeniach popularno-naukowych takich jak Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, Media Tent i in. W popularyzacji nauki szczególnie pasjonuje go geometria fraktalna, którą również zajmuje się naukowo. Pod jego opieką na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej działa Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Metod Fraktalnych w Mechanice. Jest pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia popularno-naukowego Dzień Sierpińskiego na Politechnice Śląskiej. Za działalność popularyzatorską był kilkakrotnie nagradzany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Rektora Politechniki Śląskiej.

Współkordynatorem projektu jest mgr Anna Kopeć, nauczyciel matematyki w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz doradca metodyczny w zakresie matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych w Gliwickim Ośrodku Metodycznym. Długoletnie doświadczenie nauczyciela i pasja do matematyki pozwala jej na opracowywanie ciekawych lekcji dla swoich uczniów. Aktywnie angażuje się we wszelkie matematyczne wydarzenia popularno-naukowe odbywające się w Gliwicach i na terenie Śląska..
Rafał Machalica jest ambasadorem projektu z ramienia Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach. Jest uczniem klasy drugiej, profil: technik mechatronik. Interesuje się chemią i psychologią, lubi oglądać seriale anglojęzyczne, czytać książki fantastyczne i kryminalne oraz słuchać muzyki klasycznej i rockowej.

Artur Macha jest ambasadorem projektu z ramienia Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach. Jest uczniem klasy drugiej, profil: technik mechatronik. Artur, to 17 –stoletni pasjonat techniki i technologii. Interesuje się muzyką, filmem, książką i nauką. Brał udział jako pomocnik w Międzynarodowym Turnieju robotów ROBOTIC TOURNAMENT 2016. Stawia pierwsze kroki w dziedzinie elektroniki i robotyki, ale mierzy wysoko. Zaczyna się uczyć środowiska Arduino.
Dominik Świątek jest ambasadorem projektu z ramienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach. Jest uczniem klasy 3. w Gimnazjum nr 2 w Gliwicach.


Remigiusz Borkała jest ambasadorem projektu z ramienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach. Jest uczniem klasy 1c w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach.


Michał Płonka jest ambasadorem projektu z ramienia Gimnazjum i Liceum Ewangelickiego w Gliwicach. Ma 15 lat i jest uczniem 1. klasy Liceum Ogólnokształcącego. Interesuje się matematyką i fizyką. W wolnym czasie lubi grać na komputerze, jeździć na rowerze, nartach i łyżwach. Poza tym czyta książki, gra w karty i szachy.

Mateusz Płonka jest ambasadorem projektu z ramienia Gimnazjum i Liceum Ewangelickiego w Gliwicach.Marcel Król jest ambasadorem projektu z ramienia ZSTI. Jest uczniem klasy 2i o profilu informatycznym. Interesuje się fotografią, ornitologią oraz programowaniem, aktywnie bierze udział w życiu samorządu szkolnego, oraz w biegach charytatywnych. Brał również udział w posiedzeniach młodzieżowego parlamentu europejskiego.

Sandra Mazur jest ambasadorem projektu z ramienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach. Jest uczennicą klasy 2al o profilu ekonomicznym.


Damian Barszcz jest ambasadorem projektu z ramienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach. Jest uczniem klasy drugiej, profil: technik ekonomista. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze i czytać książki. Interesuje się sportem i muzyką.


Wiktoria Bernat jest ambasadorem projektu z ramienia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gliwicach. Interesuje się technologiami informatycznymi, komputerami, informatyką i projektowaniem aplikacji internetowych.


Jan Dubniak jest ambasadorem projektu z ramienia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gliwicach. Interesuje się technologiami informatycznymi, komputerami, informatyką i projektowaniem aplikacji internetowych.


Karina Nowak jest ambasadorem projektu z ramienia Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach. Jest uczennicą klasy 3cT o profilu geodezja. W wolnym czasie lubi jeździć na rolkach oraz czytać książki Sci-Fi, fantastyczne i New Adult. Interesuje się muzyką i matematyką.


Kamil Dobosz jest ambasadorem projektu z ramienia Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach. Jest uczniem klasy 3 o profilu geodezja. W wolnym czasie ogląda filmy i seriale sc-fi oraz gra w gry komputerowe, często chodzi na festiwale muzyczne i “integruje” się w plenerze. Ma wiele zainteresowań.


Bartosz Chromy jest ambasadorem projektu z ramienia Gimnazjum nr 3 w Gliwicach.
Marcin Zuwała jest ambasadorem projektu z ramienia Gimnazjum nr 3 w Gliwicach.