Jury konkursu na najlepszy fraktal

W skład jury konkursu wchodzą naukowcy, pracujący i rozwijający zagadnienia geometrii fraktalnej w różnych dziedzinach, jak również artyści oraz działacze kultury i sztuki, co daje możliwość wszechstronnej oceny prac konkursowych. Poniżej prezentujemy skład jury konkursu.

Piotr Arendzikowski, niezależny ilustrator i artysta koncepcyjny mieszkający w Warszawie. Specjalizuje się w projektach postaci oraz ilustracjach na potrzeby książek, filmów i gier. W swoich pracach często nawiązuje do historii, fantastyki i science fiction. W ciągu ostatnich kilku lat współpracował z takimi firmami jak: Platige Image, Sony Online Entertainment, ORKA Studio, Fantasy Flight Games, Paizo, CI Games.
dr inż. Piotr Furmanek ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w roku 1983 i uzyskał dyplom inżyniera architekta w specjalności architektura i urbanistyka. W początkowych latach praktyki zawodowej pracował jako asystent a następnie jako projektant w biurze projektowym Miastoprojekt Wrocław. Od roku 1992 zatrudniony na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w Zakładzie Geometrii Wykreślnej i Perspektywy Malarskiej na stanowisku asystenta a po uzyskaniu w roku 2002 stopnia doktora nauk technicznych na stanowisku adiunkta. Jako pracownik dydaktyczny prowadzi wykłady z geometrii wykreślnej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz zajęcia z perspektywy malarskiej na Wydziale Architektury. W pracy naukowej zajmuje się związkami geometrii fraktalnej i architektury. Równolegle zajmuje się praktyką projektową prowadząc Pracownię Projektową Form-Art, w ramach której realizowane są głównie projekty budynków mieszkalnych.

dr inż. Krzysztof Gdawiec jest adiunktem w Zakładzie Modelowania i Grafiki Komputerowej Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Od początku swojej kariery naukowej jego zainteresowania naukowe skupione są wokół geometrii fraktalnej i jej zastosowań. W swojej pracy skoncentrował się na zastosowaniach fraktali w dwóch dziedzinach: rozpoznawaniu obrazów i grafice komputerowej. Opracował m.in. nowe metody rozpoznawania obrazów bazujące na opisie fraktalnym obiektów, różne metody generowania estetycznych wzorów fraktalnych bazujące na: systemach dynamicznych, metodach znajdowania pierwiastków wielomianów zespolonych i biomorfach. Ponadto stworzył nową klasę fraktali tzw. fraktale inwersji i pseudoinwersji. Z tematyki fraktalnej opublikował ok. 30 artykułów naukowych. Jest również współautorem skryptu i kursu e-learningowego z zakresu grafiki komputerowej i wizualizacji.

Angelika Gromotka, niezależny Design consultant oraz Brand Director w Stowarzyszeniu Twórców Grafiki Użytkowej. W trakcie wieloletniej pracy na rynku designu zrealizowała wiele różnorodnych projektów dla klientów biznesowych oraz instytucjonalnych. Docenia polskie projektowanie oraz energię płynącą z komunikacji wizualnej i procesu design thinking.

dr inż. Elżbieta Hudyma pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, w Katedrze Informatyki, gdzie głównie zajmuje się zagadnieniami grafiki komputerowej. Fraktale to jej pasja, którą realizuje w dydaktyce w trakcie swojej pracy na Politechnice Wrocławskiej, jak i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu w postaci wykładów, projektów, laboratoriów i prac magisterskich. Aktywnie uczestniczyła w pracach naukowych dotyczących zastosowania fraktali w medycynie.Katarzyna Kania (Red Lady), Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. K. Cieślika w 2008 roku. Dyplom dodatkowy w Pracowni działań multigraficznych pod kierunkiem prof. E. Zawadzkiej. Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich w Nowym Sączu i SMTG w Krakowie. Organizator pleneru malarskiego ,,Joie de vivre (Radość życia)" dla młodych artystów w Jaworzynce (2016), aktywnie biorąca udział w plenerach malarskich. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Tworzy w różnych technikach - czerpiąc inspiracje zaczerpnięte z mitologii, baśni, podań i świata fantastyki - pragnie przekazać piękno niezwykłego świata wyobraźni, magii, duchowości i nieśmiertelności. Otrzymała II Nagrodę w I Międzynarodowym konkursie plastycznym ,,Portret rodzinny” w Lublinie (1999); Wyróżnienie ,,Dla Młodego Twórcy” w IV Międzynarodowym Biennale Pasteli w Nowym Sączu (2008); Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym DIALOG pt. ,,Dźwięki i rytmy” w MOK w Żorach (2011).

dr inż. arch. Agnieszka Labus, architektka i urbanistka, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Absolwentka największego rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce TOP 500 Innovators. Staże we Francji (pracownia architektoniczno-urbanistyczna TGT&Associate w Paryżu), w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley), a także w Wielkiej Brytanii (Uniwersytet Westminster w Londynie i Uniwersytet Edynburski). Inicjatorka i fundatorka Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), pierwszego w Polsce innowacyjnego laboratorium zajmującego się planowaniem i projektowaniem w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa. W swoich badaniach zwraca uwagę na zróżnicowane potrzeby, aspiracje, przyzwyczajenia i wymagania wobec miasta ze względu na wiek, płeć, itp. Laureatka wielu nagród naukowych, w tym nagrody MNiSW dla wybitnych, młodych naukowców oraz Nagrody Naukowej „Polityki” w kategorii Nauki Humanistyczne.