Fundatorzy

mFundacja uczestniczy w kształceniu młodych ludzi w zakresie matematyki, m. in. poprzez organizację konkursu grantowego "mPotęga". Głównym celem tego konkursu jest zainspirowanie nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, do przełamywania schematów i rutyny oraz zachęcania uczniów do pogłębiania wiedzy z tego przedmiotu. Zdobyta wiedza może zaowocować większą liczbą młodych ludzi wybierających studia o profilach ścisłych i inżynierskich, a następnie większą liczbą inżynierów na polskim rynku pracy. mFundacja opisuje swoje cele na stronach mFundacja.pl i mPotega.pl tutaj.

mFundacja zorganizowała w roku 2016 konkurs grantowy po raz trzeci, wspólnie z partnerem - Fundacją Dobra Sieć. W tym roku finansowanie otrzymało 210 wniosków z całej Polski, a kwota dotacji sięgnęła 1,2 mln złotych. Kapituła oceniająca wnioski o dofinansowanie wybrała 142 projekty adresowane do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i ich rodziców oraz 68 projektów adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród tej ostatniej grupy znalazł się nasz projekt zaFRAKTALuj się!. O pomyśle i zespole realizującym projekt można przeczytać tutaj.